Άραχος, Πλατύ, 59032, Ημαθίας 
Τηλ. 2333064633, Φαξ 2333064634

- ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ -